| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Page history last edited by Sofia 14 years, 3 months ago

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (λίστας βιβλιογραφικών αναφορών)

( μεταφόρτωση σε μορφή αρχείου Word )

 

 

Η εργασία που θα γράψετε μπορεί να περιέχει:

- βιβλιογραφικές αναφορές και πιθανόν και υποσημειώσεις (μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση υποσημειώσεων)

 

 

Η "υποσημείωση" χρησιμοποιείται κυρίως για να αναφέρουμε ή να επεξηγήσουμε μία έννοια που δεν την αναλύουμε μέσα στο κείμενο. Την παραθέτετε με αριθμητική ταξινόμηση στο κάτω τμήμα της σελίδας του κειμένου της εργασίας σας και στην παρούσα φάση μπορεί να αποφευχθεί.

Στις "βιβλιογραφικές αναφορές" αναφέρουμε τις πηγές που έχουμε χρησιμοποιήσει για τη συγγραφή της εργασίας και όχι γενικά και αόριστα οποιαδήποτε αναφορά, που μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να αναφέρεται μέσα στο κείμενο και να παρατίθεται στο τέλος της εργασίας, κάτω από τον τίτλο "Βιβλιογραφία", με όλα τα στοιχεία της.

 

 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λίστας βιβλιογραφικών αναφορών (References) και της βιβλιογραφίας (Bibliography);

Η λίστα βιβλιογραφικών αναφορών περιέχει όλες εκείνες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και εμπεριέχονται στην εργασία. Σε αντίθεση, η βιβλιογραφία είναι μια προαιρετική λίστα από πηγές, οι οποίες αν και μελετήθηκαν,  τελικά δε χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Κατά την εκπόνηση μιας εργασίας παραθέτουμε τη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιήθηκε την οποία αναφέρουμε συχνά ως βιβλιογραφία.

 

 

Παραπομπές μέσα στο κείμενο

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο δημοσίευσης εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, American Psychological Association, 1994): "ανεξάρτητα από το αν παραφραστεί ή αναφερθεί αυτούσιος ο λόγος ενός συγγραφέας, πρέπει να αναφερθεί η πηγή...". Για άμεση αναφορά αναφέρουμε συγγραφέα και το έτος, συγγραφής μέσα σε παρένθση π.χ. (Tsironis, 2001).

 

 

Παράδειγμα

Οι πολιτιστικές βιομηχανίες με την ανάπτυξη της ψηφιακής επικοινωνίας αναφέρονται και ως Ανεξάρτητες Πολιτιστικές Βιομηχανίες Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (Α.Π.Β.Η.Ε), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν όλο το εύρος των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων για τον ψηφιακό πολιτισμό στον 21° αιώνα (Γκαντζιάς, 2005).

 

 

Σιγουρευτείτε ότι κάθε αναφορά στο κείμενο σας βρίσκετε στον κατάλογο της βιβλιογραφίας σας και ότι κάθε στοιχείο του καταλόγου της βιβλιογραφίας σας χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο σας. Αυτό είναι ένα κοινό λάθος που θα σας στοιχίσει στην αξιολόγηση της εργασίας σας.

 

 

Κάθε αναφορά μέσα στο κείμενο σας αποτελείται από δύο μέρη:

Το συγγραφέα και το έτος της δημοσίευσης μέσα σε παρένθεση. Πάντα γράφετε το έτος μετά το συγγραφέα την ΠΡΩΤΗ φορά που χρησιμοποιείται η αναφορά σε μια παράγραφο (εκτός αν μπορεί να υπάρξει σύγχυση με κάποιο άλλο άρθρο, μελέτη ή βιβλίο του ιδίου συγγραφέα), αλλά και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη αναφορά. Όταν μια αναφορά έχει πάνω από ένα συγγραφέα ακολουθείστε τους εξής κανόνες:

 

 

Δύο συγγραφείς

>        (Βασιλάκης & Καλογιαννάκης, 2006)

>       Οι Βασιλάκης και Καλογιαννάκης (2006) προτείνουν ....

>       Το 2006 οι Βασιλάκης και Καλογιαννάκης ερεύνησαν ….

 

 

Πάντα αναφέρουμε και τα δύο ονόματα μέσα στο κείμενο της εργασίας.

 

 

Τρεις ή περισσότεροι συγγραφείς

Αναφέρετε το όνομα του πρώτου συγγραφέα και προσθέστε το «κ.ά.» ή το "et al." για τους άλλους συγγραφείς, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την αναφορά. Για παράδειγμα:

 

 

>    Οι Mintzberg, Quinn, και Ghoshal (1999)

ο   Το παραθέτουμε:  Οι Mintzberg et al (1999) εφάρμοσαν τη μέθοδο …       

ο Οι Mintzberg, et. al (1999) προτείνουν

 

 

  Αναφορά σε εργασία που βρίσκεται σε μια άλλη εργασία (δευτερογενής πηγή)

Μια πρωτογενής πηγή είναι ένα άρθρο, ένα βιβλίο, κλπ., που έχετε διαβάσει και το αναφέρετε στην εργασία σας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά που διαβάσατε στο βιβλίο αυτό. Αυτό λέγεται δευτερογενής πηγή. Πρέπει να προσπαθείτε να μελετάτε και να συμβουλεύεστε το αρχικό κείμενο. Αν όμως δεν μπορείτε, πρέπει να αναφέρετε στο κείμενο τη πηγή που όντως διαβάσατε. Στο δε βιβλιογραφικό κατάλογο μόνο την πρωτογενή πηγή της πληροφορίας.

 

 

Για παράδειγμα, αν έχετε διαβάσει ένα άρθρο του Γκαντζιά (2004), και μέσα στο άρθρο αυτό αναφέρει ένα άρθρο του Middleton (1994). Αν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ πραγματικά διαβάσει οι ίδιοι το άρθρο του Middleton (1994) πρέπει να γράψετε:

> Ο Πυργιωτάκης (όπως αναφέρεται στο Φλουρής, 2001) προτείνει να αναζητήσετε τις μεθόδους μάρκετινγκ στο περιβάλλον του πολιτισμού ...

 

 

* Στη λίστα με τη βιβλιογραφία σας θα αναφέρετε το άρθρο του Γκαντζιά (2004) και ΟΧΙ του Middleton (1994).

 

 

Ο Κατάλογος της βιβλιογραφίας.

Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας ξεκινά πάντα σε νέα σελίδα στην εργασία σας. Οι πηγές πρέπει να αναφέρονται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα εκτός να γίνει διαχωρισμός σε ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση.

Αα

Aa

Ηη

~

Nv

Nn

Υυ

Uu

Ββ

Bb

~

Hh

Ξξ

__

Vv

Γγ

Cc

ΘΘ

Oo

Oo

Ww

Δδ

Dd

Ιι

Ii

Ππ

Pp

Φφ

Εε

Ee

Jj

Qq

 

 

Xx

Ff

Kκ

Kk

Ππ

Rr

ψψ

Ζζ

Λλ

LI

Σς

Ss

Ωω

Gg

Μμ

Mm

Ττ

Tt

__

Zz

 

 

Αν ένας συγγραφέας έχει περισσότερα από ένα, βιβλία ή άρθρα, ξεκινήστε από εκείνο που γράφηκε πρώτο και πάντα προτεραιότητα έχουν τα ατομικά από τα συλλογικά έργα. Αν έχουμε συγγραφέα, που στο ίδιο έτος έχει πολλές δημοσιεύσεις, τα διαχωρίζουμε με τη χρήση γραμμάτων μετά το έτος.

 

 

Γκαντζιάς, Γεώργιος (2000α), Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμική Διαχείριση και Νέα Οικονομία. Στο Γκαντζιάς Γ. και Καμάρας Η Ψηφιακή Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα στην Ελληνική Κοινωνία των Πληροφοριών (σελ. 57-92), Λονδίνο: Louizou Publications.

Γκαντζιάς, Γεώργιος (2000β), Διαχείριση Περιεχομένου και Γνώσης σε Ψηφιακό Περιβάλλον, Επιλογή, Μηνιαία Οικονομική Επιθεώρηση, Νοέμβριος.

 

 

Φυσικά στο κείμενο χρησιμοποιούμε επίσης το όνομα το συγγραφές το έτος και το γράμμα μέσα σε παρένθεση.

 

 

 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ενός συγγραφέα

Απαραίτητες πληροφορίες: Επίθετο συγγραφέα και αρχικό ονόματος, (έτος δημοσίευσης). Τίτλος του άρθρου. Πληροφορίες έκδοσης: Τίτλος περιοδικού και αριθμός τόμου (πλάγια γραμματοσειρά - italics), οι σελίδες που περιλαμβάνουν το άρθρο.

 

 

Όταν κάθε τεύχος του περιοδικού αρχίζει την αρίθμηση των σελίδων του από τον αριθμό 1, γράψτε τον αριθμό του τεύχους σε παρένθεση μετά τον αριθμό του τόμου. Αν δεν υπάρχει χρονολογία έκδοσης γράψτε (χ.χ.) ή (n.d.) στην παρένθεση.

Bell, Daniel (1981), First Love and Early Sorrows, Partisan Review, 48 (4), 532-541

 

 

Άρθρα σε περιοδικά από Δύο Συγγραφείς

Sonne, J. L., & Pope, K. S. (1991), Treating victims of therapist-patient involvement, Psychotherapy, 28, 174-187.

 

 

Βιβλία

Απαραίτητες πληροφορίες: Επίθετο συγγραφέα (ή επιμελητή) και αρχικό ονόματος, (έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου (πλάγια γραμματοσειρά - italics). Πληροφορίες έκδοσης.

Gorz, A. (1982), Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism, London: Pluto Press.

Lash, S. and Urry, J. (1994), Economies of Signs and Space, London: Sage.

Mouzelis, N. (1995), Sociology Theory, What Went Wrong? Diagnosis and Remedies, London: Routledge.

 

 

 Επιμέλεια βιβλίου

Dutton, W (ed) (1996), Information and Communications Technologies: Visions and Realities, Oxford: Oxford University Press.

Gantzias, G. (επιμ.). (2007), Global Innovation: Info-Communications Industry and Culture, London: Sage.

 

 

 Όταν συγγραφέας έχει αναλάβει την έκδοση του βιβλίου του

Αγγελοπούλου, Δ. (1995),  Κουλτούρα και Πολιτισμός, Πειραιάς: έκδοση ιδίου.

 

 

 Δύο ή περισσότεροι συγγραφείς

Pasquier,<;/span> <;span style="font-size: 11pt; letter-spacing: -0.1pt;" lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Dominique et al., (1998), Family lifestyles and media use patterns, European Journal of Communication, 13(4), 503-520.

 

 

 Άρθρο σε συλλογικό τόμο (επιμέλεια)

 Σημείωση: εδώ παρουσιάζεται ο τίτλος του βιβλίου με πλάγια γραμματοσειρά κι όχι ο τίτλος του κεφαλαίου ο οποίος παρουσιάζεται μέσα σε εισαγωγικά. Προσέξτε το «στο ...» ή «in ...»

 

 

Obelkevitch, J. (1994), Consumption, in James Obelkevitch and Peter Catterall (eds), Understanding Post-War British Society, (141-54) London: Routledge

 

 

Γκαντζιάς, Γ. (2000α), Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμική Διαχείριση και Νέα Οικονομία, στο Γκαντζιάς Γ. και Καμάρας, Η Ψηφιακή Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα στην Ελληνική Κοινωνία των Πληροφοριών, 57-92, Λονδίνο: Louizou Publications,

 

 

Βέλτσος, Γ. (1988), Εξουσία και τηλεόραση, στο Κ. Ναυρίδης, Γ. Δημητρακόπουλος, & Γ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και επικοινωνία, 117-124, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

 

 

 Από πρακτικά συνεδρίου

Παρουσιάζεται το επώνυμο και όνομα της επιστημονικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, ο τίτλος της εργασίας, το τίτλος του συνεδρίου, το όνομα του φορέα που το διοργάνωσε, η περιοχή/πόλη/χώρα και η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου).

 

 

Γκαντζιάς, Γ., Cultural Management, Public Interest and Cultural Industries: Global Domination and Local Resistance, στο Διεθνές Συνέδριο the IVIISA World Congress of Sociology, Durban, South Africa, 23-29 July 2006.

 

 

 Πηγές από το διαδίκτυο

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρατίθενται είναι τα εξής:

Επώνυμο του συγγραφέα, Αρχικά του μικρού ονόματος. (Ημερομηνία συγγραφής της εργασίας, εφόσον αναφέρεται). Τίτλος της εργασίας, [πρωτόκολλο και διεύθυνση] [διαδρομή] (ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης-πρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο).

 

 

 Πηγές από το διαδίκτυο με ημερομηνία

Robert Mc, (2004), The function of the Fourth Estate Greek Politics Journal Vol. ΙΠ, (http://www.greekelections.eom\gpj\articles\2004\acl2.asp-state=elections.htm, τελευταία πρόσβαση στις 13/10/2007)

 

 

Birch, J., & Burnett, E. (2001), Unbundling the unbundled, The McKinsey Quarterly, 4. Available at http://www.mckinseyquarterly.com (last access 14/08/2007)

 

 

Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία

Nielsen, M.E. (n.d.), The title of the report goes here (italics). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:

http://www.culturalpoliey.info (last access 13/01/2007)

 

 

***

Γενικά να αναφέρεστε σε έγκυρες πηγές και επιστημονικά περιοδικά  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε αναφορές σε έντυπα που είτε είναι ανώνυμες, είτε προέχονται από μη έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.